İkinci aşama taleplerin mimari bir konsept haline getirildiği planlama aşamasıdır.

Yenileme yapılacak alanın halihazır planını yerinde ölçü alarak çıkartıyoruz. Oluşturulan mimari proje tüm planlamamız için bir altlık teşkil ediyor.

Çizim, modelleme, fotoğraflar vb. yöntemlerle sizlere çözüm önerilerimizi sunuyoruz.